CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

 

  • LAN HOÀNG VNXK là website bán hàng và khuyến mại trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang thuộc các thương hiệu quốc tế, xuất Hàn, xuất Mỹ, xuất EU.
     
  • Khách hàng tham gia giao dịch trên LAN HOÀNG VNXK là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản Phẩm trên LAN HOÀNG VNXK; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

 

  • Sản phẩm giao dịch trên LAN HOÀNG VNXK bao gồm các sản phẩm thời trang (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

 

  • Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên LAN HOÀNG VNXK phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, LAN HOÀNG VNXK chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm cung cấp trên LAN HOÀNG VNXK.

 

  • Bằng việc tham gia giao dịch trên LAN HOÀNG VNXK, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình.

 

  • Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://lanhoangvnxk.com (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

 

 

Top