Thông tin thanh toán

Chi tiết về thông tin thanh toán.

Đối với những khách hàng sử dụng hình thức chuyển khoản, khách hàng có thể chuyển khoản tới 1 trong 3 tài khoản ngân hàng sau:

* Tài khoản Vietcombank:

Số TK: 0011004215609 - Hoàng Thị Lan - Vietcombank Hà Nội.

* Tài khoản BIDV:

Số TK: 12510000155176 - Hoàng Thị Lan BIDV - Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội.

* Tài khoản Agribank:

Số TK: 1305205216579 - Hoàng Thị Lan - Agribank Chi Nhánh Tràng An Hà Nội.

 

Top